Okubhekwayo Kwisehlukaniso

Okubhekwayo Kwisehlukaniso

Okwezemithetho,ezemali,kanye ezomoya kwisehlukaniso kuyinkinga.Kuhle ukuzihlelela konke okungenzeka kwisehlukaniso ingakho siqale into esiyibiza ngokuthi syakubhekisisa kanye nommeli wakho uma usukulungele ukwenza isehlukaniso emshadweni wakho. Ukulandela umthetho...